+90 212 924 52 36

Sosyal Medyada Biz}

SAĞLIK HUKUKU

SAĞLIK HUKUKU

Her insanın bir şekilde yolunun geçtiği yerler olan hastaneler ve tıp merkezlerinin, hatalı, kusurlu yahut ihmalkar davranışlarda bulunarak hasta sağlığına zarar vermesi söz konusu olabilmektedir. Nu gibi durumlarda gerek hekimin gerekse kurumların hukuki veya cezai sorumluluğu bulunabilmekte ve tazminat doğuran haller ortaya çıkmaktadır.

Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının birçok noktada sorumlulukları doğabilmektedir. Bu bağlamda Sağlık Hukuku alanında yaptığımız danışmanlık ve hizmetler şöyle özetlenebilir;

 

-Teşhis ve tedavi süreçlerinde sorumluluk doğuran hallerde hukuki yardım

-Hekimin hesap verme yükümlülüğü, doktor-hasta ilişkisi ve hasta rızasının hukuki ilişkideki pozisyonu hakkında danışmanlık

-Hasta Haklarından kaynaklanan dava sürecinin takibi,

-Hekim Hataları ve Hekimlerin Mesleki Sorumluluğuna ilişkin davaların takibi

-Özel Sağlık Kuruluşlarının Sorumluluğuna ilişkin ihtilaflar

-Hekimin hastaya karşı sözleşme içi ve dışı sorumluluğu

 

WhatsApp WhatsApp Randevu - Bilgi