+90 212 924 52 36

Sosyal Medyada Biz}

İFLAS HUKUKU

İFLAS HUKUKU

İflas Hukuku; iflasına karar verilen bir borçlunun bünyesindeki haczedilebilen taşınır, taşınmaz tüm mal varlığının ve haklarının, icra yoluyla paraya çevrilerek, alacaklının alacağını tahsil etmesini sağlayan takip yoludur. Hukukumuzda, iflas ve konkordatonun sınırları  ve yöntemleri belirlenmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara bağlanmıştır. İftas Hukuku alanında dava vekilliği ve danışmanlık hizmeti yürütmekteyiz. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

-İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,
-Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, iflas yoluyla takibe konması
-Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
-Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi
-Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi
-Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
-Şirket kurtarma çalışmaları

WhatsApp WhatsApp Randevu - Bilgi