+90 212 924 52 36

Sosyal Medyada Biz}

MAKALELER

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI Resmi memur önünde yapılan evlilik, yasal boşanma sebepleri varsa anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası açılarak ancak hakim kararı ile sona erdirilebilir. Boşanma davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir ve boşanma davaları diğer özel hukuk davalarından farklı usul kuralları uygulanarak görülen bir dava türüdür....
Eşya ve Gayrimenkul Hukuku; Gayrimenkul Mülkiyetinden kaynaklanan talep ve ihtilaflar, Kat irtifakı/ kat mülkiyeti kuruluşu ve ihtilafları, Tapu iptal ve tescil davaları, Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve ihtilafları, Satış vaadi sözleşmeleri, İzale-i şüyu davaları, Kamulaştırmadan kaynaklanan ihtilaflar, Yabancıların gayrimenkul edinmelerine...
1-GENEL OLARAK ANLAŞMALI BOŞANMA  ; Günümüzde evli çiftleri boşanmaya iten çeşitli sebepler muhakkak olabilir. Bu sebepler ne olursa olsun her şeyin bir kez daha gözden geçirilmesine engel değildir. Her şey bir defa daha gözden geçirilmesine rağmen bazı şeyler düzelmiyorsa boşanma...
Değerlendirme: Mirasbırakan vasiyetini hazırlarken arzularını açık ve anlaşılır biçimde anlatması gerekir. Birisini mirasçı atadığını veya bir kişiye belirli bir mal bıraktığını açık bir şekilde ifade etmelidir. Kullanılan malzemenin (kağıdın, kalemin vs. niteliğinin) önemi yoktur. El yazılı vasiyetname Türk Medeni Kanunu’nun...
Limited şirket ortakları şirketin ödenmemiş amme borçlarından sorumlu mudur? Limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun...
İcra takibi nedir? İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takiptir. İcra ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki türe ayrılır. İlamlı icra bir mahkeme...
 İŞÇİ ALACAKLARI, İŞSİZLİK ÜCRETİ, KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İşçi alacakları en basit tabiri ile;  işçinin işverene ait işi, emeği, birikimi ve vaktini kullanarak yerine getirmesi sonucunda hak ettiği kazançtır. İşçi alacaklarının günlük yaşamda en sık bilinen hali mesai ücretidir. Ancak...
WhatsApp WhatsApp Randevu - Bilgi