+90 212 924 52 36

Sosyal Medyada Biz}

SİGORTA HUKUKU

SİGORTA HUKUKU

 

Sigorta hukuku, sigortacının zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun meydana gelmesi halinde, bunun ekonomik sonuçlarına katlanmayı üstlendiği sözleşmeleri ve sigorta sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin yer aldığı bir hukuk dalıdır. Sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörünün güvenli ortamda ve etkin şekilde çalışmasını sağlamak üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu yürürlüğe girmiştir. Sigorta sözleşmesinden doğacak uyuşmazlıklar için gerekli dava ve icra işlemleri için deneyimli ekibimizden yardım alabilirsiniz. Sigorta hukuku ile ilgili olarak yardım alabileceğiniz alanlardan bazıları şu şekildedir:

 

– Sigorta ettirenlerin sigorta şirketlerinden alacaklarının takibi ve tahsili işlemleri

– Sigorta şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili alanlarda hukuki destek

– Kasko sigortası, trafik sigortası, özel sigorta, can sigortası, emeklilik, yeni değer sigortası, hayat sigortası, yangın sigortası, hırsızlık sigortası ve diğer sigortalarla ilgili hukuki sorunların çözümü

– Sigorta şirketleri ile çıkabilecek uyuşmazlıklar noktasında temsil

– Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, sigorta bedelinin tahsili

– Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemleri

– Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi

– Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilaflar

WhatsApp WhatsApp Randevu - Bilgi