+90 212 924 52 36

Sosyal Medyada Biz}

Av. Dr. Ömer KORKMAZ

Bağlı Olduğu Bölüm: Kamu Hukuku
Bağlı Olduğu Anabilim Dalı: Genel Kamu Hukuku
Yan Alan: İnsan Hakları Hukuku

Verdiği Dersler: Genel Kamu Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Vatandaşlık Bilgisi, İdareye Giriş.

Eğitim Süreci:

– İlkokul : Diyarbakır Faik Ali İlkokulu, 1973-1978
– Ortaokul : Diyarbakır Atatürk Ortaokulu, 1978-1981
– Lise : Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi, 1981-1984
– Üniversite : Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1984-1989
– Yüksek Lisans : Diyarbakır Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993-1995.

(Tez Konusu: “Dante Alighieri ve Siyaset Felsefesi”).
– Doktora : İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997-2004.

(Tez Konusu: “Düşünce Özgürlüğü ve Sınırları”; Jüri: Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Prof. Dr. Bahri Öztürk,

Prof. Dr. Timur Demirbaş, Prof. Dr. Melda Sur, Yrd. Doç. Dr. Esra Atalay; Savunma Tarihi: 17.09.2004).

 

Mesleki Faaliyetler:

– Avukatlık Stajı – Diyarbakır Barosu – 1990-1991.

– Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Araştırma Görevliliği – 1990-2006.

– 1997 ve 2002 yıllarında Alman Akademik Değişim Kurumu (DAAD) bursu ile

Almanya’da (Murnau/München ve Leipzig) dil öğrenimi ve kaynak araştırması.

– 1996-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı araştırma görevliliği.

– Ocak 2005-Aralık 2005 arası Diyarbakır Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu Üyeliği.

– Aralık 2004-Aralık 2005 arası Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü üyeliği.

– Ocak 2006-Mart 2006 arası Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Maddi Hata İnceleme Komisyonu üyeliği.

– Kasım 2005-15.05.2006 arası Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi editörlüğü.

– Şubat 2006’dan itibaren Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyeliği

(Yrd. Doç. Dr.).

– Mart 2006-15.05.2006 arası Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekan yardımcılığı.

– Mart 2006’dan itibaren Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı başkanlığı.

 

Makaleler:
1) “Oltu Şura Hükümeti”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, Y.1993, s.249-292.
2) “Düşünce Özgürlüğü ve Sınırları”, Prof. Dr. Seyfullah Edis Armağanı, İzmir 2000, s.117-150.

3) “Dante Alighieri-Yaşamı ve Eserleri-“, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.3, S.2, Nisan-Haziran 2001,

s.46-93.

4) “Tarihsel Süreç İçerisinde Evrensellik Düşüncesi”, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.4, S.3, Temmuz-

Eylül 2002, s.154-197.

5) “Yargılamanın Yenilenmesi Nedeni Olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin İhlali”, Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Ruhan Erdem ile birlikte, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.5, S.2, Nisan-Haziran 2003, s.182-212.

6) “Dante Alighieri’nin Siyaset Felsefesine İlişkin Görüşleri”, Yıldızhan Yayla’ya Armağan, İstanbul 2003, s.369-386.

7) “Die Meinungsaeusserungsfreiheit in der Türkei”, Almanya Leipzig Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde

çıkarılan derleme bir kitapta 2006 yılı içerisinde yayınlanacaktır.

Bildiri:

– “Eine kurze Betrachtung: Die Meinungsaeusserungsfreiheit in der Türkei”, Eylül 2003’de Antalya/Kemer’de

düzenlenen uluslararası konferansta sunulmuştur.

 

WhatsApp WhatsApp Randevu - Bilgi