+90 212 924 52 36

Sosyal Medyada Biz}

Av. Doç. Dr. Mehmet Üçer

Avukat Doçent Doktor Mehmet ÜÇER
12/01/1972

1995 – Lisans –  Dicle Üniversitesi Hukuk
1999 – Y. Lisans – Dicle Üniversitesi Hukuk
2006 – Doktora – Ankara Üniversitesi Özel Hukuk
2014 – Doçentlik – Özel Hukuk

Yayınlar

Mehmet ÜÇER  Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Alacağın Temliki- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi- Cilt:54/ Sayı.3/ Sayfa:397-441- 2005

Mehmet ÜÇER  Roma Hukukunda Laesio Enormis ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Gabin- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi- Cilt:54/ Sayı: 4/ Sayfa: 521-540- 2005

Mehmet ÜÇER  Belediye Başkanının Organlık Sıfatını Kaybetmesinde Yargı Yolu İle Denetim     Türk İdare Dergisi- Yıl: 76/ Sayı: 443/ Sayfa: 177-206- Haziran 2004

Mehmet ÜÇER/ Ahmet Başözen            “Cessio Bonorum” ya da Bilinen İsmiyle “Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato”- Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: XII Sayı:3-4- Sayfa: 209-266- Aralık 2008

Mehmet ÜÇER  Roma Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukukta Faiz Yasağı ve Faiz Sınırlamaları- Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi- Yıl: 10 Cilt: 10 Sayı: 2- 2011

Mehmet ÜÇER/ Nedim MERİÇ  Roma Hukukunda ve Medeni Yargılama Hukukumuzda Ön İnceleme (Litis Contestatio’da Ön İnceleme Duruşması Tutanağına Dava Konusu  Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi- Cilt: 8 Sayı: 22- 2012/2

Mehmet ÜÇER  Roma Hukukunda ve Hukukumuzda Belirsiz Alacak Davası        Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi- Yıl: 11 Cilt: 11 Sayı: 2- 2012

Mehmet ÜÇER  Roma Hukukunda Davanın Kabulü ve İkrar        Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi        Yıl: 12 Cilt: 12 Sayı: 1- 2013

Mehmet ÜÇER—Roma Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukukta Alacaklının Temerrüdü-Turhan Kitabevi-2007

Mehmet ÜÇER/Gürsel KAPLAN— En Son Değişiklikler ve Danıştay Kararlarıyla Yükseköğretim Mevzuatı- Turhan Kitabevi-2007

Mehmet ÜÇER  Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Sözleşmelerin Kısmî Butlanı- Yetkin Yayınevi-2013

 

WhatsApp WhatsApp Randevu - Bilgi